บริการ

เรารวมบริการทั้งหมดของหอพัก มาไว้ที่นี่ให้แล้ว

ช่องทางการชำระค่าบริการ

คุณสามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลย

ใบแจ้งหนี้ออนไลน์

ท่านสามารถตรวจสอบค่าบริการและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงใบเสร็จรับเงินย้อนหลังได้บนระบบนี้

เช็คข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้า

บางครั้งหากสงสัยว่ามีการใช้สาธารณูปโภคที่มากเกินไป ท่านสารมารถตรวจเช็คการใช้น้ำ หรือไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เลย